fbpx

Sənaye İOT

IoT (Internet of Things) həlləri yalnız bir-biri ilə birləşdirilmiş cihazlara şamil olunmur, bu həmçinin onları idarə edən sensor, şəbəkə və platformalara da aid edilir. Rabalon, xüsusi IoT ekosistemlər vasitəsi ilə, şirkətinizin texnoloji ehtiyyaclarını təmin edəcək.

Bizim IoT mühəndislərimiz, ağır sənayedən tutmuş - ağıllı şəhər layihəsinədək; neft/qaz enerjisindən tutmuş - tullantılardan alınan enerji layihəsinədək, xüsusi hazırlanmış təklifləri təqdim edir. İndiyədək, texnoloqlarımız EDGE hesablama, IT infrastuktur monitoring və müxtəlif IoT həllərini tətbiq edərək, bir çox biznəslərə öz dəstəyini göstərib. Daha detallı söyləsək, hibrid cloud (ictimai və ya fərdi), mobil tətbiqetmə sistemləri və distant izləmə sistemi, bir çox müəssisələrə yeni istiqamət verdi və əməliyyat səmərəliliyini artırdı.

Biz səhiyyə, pərakəndə satış, istehsal, istehlak, loqistika, daşınmaz əmlak və s. kimi sahələrdə uzun müddətdir ki peşakarlıqla çalışırıq. Bu isə o deməkdir ki, siz ən ünlü və ən innovativ xidmət təminatçıları ilə iş birliyi qurmusunuz.

Xidmətlər