fbpx

İctimaət

Dövlət idarələri, ictimaətə xidmətləri və xərcləri haqda məlumatları ötürmək üçün, texnoloji məlumat bazalarından tez-tez istifadə edirlər. Bir çox agentliklərin isə, bu bazalara həm şirkət daxili, həm də Cloud vasitəsi ilə çıxışı mövcuddur. Hökümət portalları məlumatları İnternet of Things (İoT) və digər mənbələrdən də aktiv toplamağı başlayıb.

Amma buna baxmayaraq, həmin məlumatlar istənilən zaman silinə, zədələnə və yaxud digər mənbələrə inteqrasiya oluna bilər. Müxtəlif səviyyəli hökümət qürumları, getdikcə mürəkkəbləşən yerli və ya Cloud infrastrukturlar, sistemlər, mobil tətbiqlər və yeni nəsil cihazlar ilə gündəlik olaraq üzləşməkdədir. Bu isə, yarana biləcək böhranlara çevik reaksiya verməyi, və vətəndaşlara daha yüksək səviyyədə xidmət göstərməyi çətinləşdirir

Rabalon isə, öz növbəsində, dövlət təşkilatlarına və agentliklərinə ağıllı avtomatlaşdırma proqramları, müasir tətbiqlər və süni intellektlə idarə olunan çox istiqamətli platformalar təklif edir. Bu platformalar ilə, məlumatlar geniş miqyasda toplana, təmizlənə, kataloqlaşdırıla, idarə oluna və özəlləşdirilə bilər. Nəticədə, ən böyük məlumat bazanızı birləşdirə və süni intellektin gücündən istifadə edərək, bütün tapşırıqlarınızı avtomatlaşdıra bilərsiniz.

Xidmətlər